11 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "จับเสือมือเปล่า"

สำนวนสุภาษิตไทย
จับเสือมือเปล่า

สำนวนสุภาษิตไทย

"จับเสือมือเปล่า"
หมายถึง  แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน