14 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "ลงเรือลำเดียวกัน"

สำนวนสุภาษิตไทย
ลงเรือลำเดียวกัน

สำนวนสุภาษิตไทย

"ลงเรือลำเดียวกัน"
หมายถึง  กลุ่มคนที่ร่วมรับผิดชอบเหตุการณ์นั้นๆ ร่วมกัน