15 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "หันหน้าเข้าหากัน"

สำนวนสุภาษิตไทย
หันหน้าเข้าหากัน

สำนวนสุภาษิตไทย

"หันหน้าเข้าหากัน"
หมายถึง  มีไมตรีต่อกัน  ปรึกษากัน