14 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "รีดเลือดกับปู"

สำนวนสุภาษิตไทย
รีดเลือดกับปู

สำนวนสุภาษิตไทย

"รีดเลือดกับปู"
หมายถึง  เอาผลประโยชน์กับผู้ที่ไม่มีให้