ติดต่อโฆษณา

        ยุคสมัยเปลี่ยนไป  อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกผู้คนในทุกครัวเรือน  การศึกษามีได้ในทุกพื้น  เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงข้อมูลอันหลากหลาย  เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ของโลก  ที่รวบรวมความรู้ต่างๆ ไว้อย่างมากมายและกว้างขวาง  ถึงแม้ว่าอินเตอร์เน็ตจะมีข้อดีมากมาย  แต่ก็ย่อมมีข้อเสียที่ตามมา  การเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  เราเล็งเห็นตรงจุดนี้  จึงได้สร้างเว็บไซท์ที่รวบรวมความรู้เฉพาะทาง  อย่างเว็บ  คำพังเพย.com  ขึ้นมา  เพื่อให้เป็นช่องทางในการหาความรู้ของเยาวชนไทย  เว็บไซท์แห่งนี้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2552  โดยเป้าหมายหลักเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ  "คำพังเพย"  "สุภาษิต" และ "สำนวนไทย"  ไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเพิ่มเติม  และยังสามารถใช้อ้างอิงใน  รายงานหรือบทความทางวิชาการต่างๆ ได้อีกด้วย
        เว็บไซท์ของเรามุ่งเน้นไปในกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนและนิสิต นักศึกษา  ทั้งนี้เรายังไม่หยุดพัฒนาสิ่งใหม่ๆ  บทความใหม่ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและตลอดไป  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเว็บไซท์ของเราอย่างต่อเนื่อง
        และสำหรับผู้ที่สนใจที่จะติดโฆษณาในเว็บไซท์ของเรา  เรามีตำแหน่งโฆษณาที่น่าสนใจไว้ให้ท่านจำนวน 3 พื้นที่  ดังต่อไปนี้


หัวเว็บไซท์ (Ads 1)   ขนาด 728X90 พิกเซล
ด้านล่างโลโก้เว็บไซท์ (Ads 2)   ขนาด 728X90 พิกเซล
ด้านล่างแถบเมนู (Ads 3)   ขนาด 728X90 พิกเซล


สถิติเว็บไซท์

มีปริมาณผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ลดลงเฉพาะวันศุกร์และเสาร์ของทุกเดือน)


        จำนวน UIP (ผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกัน)  เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงจำนวน Pageviwes (จำนวนการเข้าดูหน้าเว็บทุกหน้า)  เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด  แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงเว็บไซท์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และใช้งานง่ายต่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้งานเว็บไซท์นี้


        ปริมาณการเข้าชมหลักๆ มาจากเว็บไซท์ Google.com และเป็นคีย์เวิร์ดที่เฉพาะเจาะจงในส่วนของเนื้อหาเว็บ  และยังติดอันดับผลการค้นหาของเว็บไซท์ Google.com อันดับที่ 1 อีกหลายคีย์เวิร์ดการค้นหา


ติดต่อสอบถามเพื่อลงโฆษณา

E-mail Address : kapongzayo@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 088-109-4983 (แคน)

เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของท่าน