3 มี.ค. 2556

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย "ก ข ไม่กระดิกหู"

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย          ก ข ไม่กระดิกหู

          ไม่รู้หนังสือ  ฟังไม่เข้าใจ  อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้
          ก  ข  โบราณอ่านว่า  กอข้อ  หมายถึงพยัญชนะ  ก ถึง ฮ  สำนวนนี้จึงควรพูดว่า  "กอข้อไม่กระดิกหู"  กาญจนาคพันธุ์อธิบายว่า  กระดิก  หมายถึง  รู้  ดังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยทรงใช้ว่า  "นอกนั้นถึงพัชนี [พัด]  ทำขึ้นก็เป็นแต่สำหรับถวายพระสงฆ์  เพราะพระสงฆ์ยังคงชอบใจว่าเครื่องประดับสำหรับยศผู้ใหญ่  ไม่กระดิกเลยจนเท่าทุกวันนี้"

          ตัวอย่าง
          "แล้วก็คนที่จะเรียนเอ็สปาเรนโต  [ภาษาสากล]  ต้องรู้แกรมมาร์พยากรณ์  [ไวยากรณ์]  ให้ดีๆ  จึงจะเรียนเป็นเร็ว  นี่ดิฉันก็ออกกอข้อจนกระดิกหูอย่างนั้น  ก็เลยออกขี้เกียจ"
          "เรียนหนังสือมาอะไรทั้งปี  ก ข ไม่กระดิกหู  นี่มิต้องเรียนซ้ำชั้นหรือนี่"
ขอขอบคุณรูปภาพจาก  dibdee.com