27 มี.ค. 2556

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย "กงเกวียนกำเกวียน"

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย          กงเกวียนกำเกวียน

          สิ่งที่เกิดตามกันมา
          เกวียนเป็นพาหนะที่ใช้กันทั่วไปในสมัยก่อน  กงเกวียนเป็นส่วนรอบล้อเกวียน  กำเกวียนเป็นซี่ล้อมีดุมเป็นส่วนกลางของล้อที่มีรูสำหรับสอดเพลา  เมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใด  กำเกวียนก็หมุนไปด้วย
          สำนวนนี้ใช้เปรียบกับการกระทำของมนุษย์  ว่าผู้ใดทำกรรมอย่างใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้น  มีความหมายเช่นเดียวกับสำนวน  "วัวของใครเข้าคอกคนนั้น"

          ตัวอย่าง
          "ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดถูกตัดสินประหารชีวิต  นี่แหละนะ กงเกวียนกำเกวียน"

          นอกจากนั้น  สำนวนนี้ยังใช้เปรียบกับวิถีชีวิตมนุษย์ซึ่งมีทั้งทุกข์สุขตามธรรมดาโลก
          ตัวอย่าง
อันทุกข์โศกโรคภัยในมนุษย์ ไม่รู้สุดสิ้นลงที่ตรงไหน
เหมือนกงเกวียนกำเกวียนเวียนระไว จงหักใจเสียเถิดเจ้าเยาวมาลย์
(พระอภัยมณี  ตอน ศรีสุวรรณลานางเกษรา)
ขอขอบคุณภาพจาก  MyFirstBrain