11 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "ต้อนรับขับสู้"

สำนวนสุภาษิตไทย
ต้อนรับขับสู้

สำนวนสุภาษิตไทย

"ต้อนรับขับสู้"
หมายถึง  ต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างดี  แข็งขัน