11 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "ตาบอดได้แว่น"

สำนวนสุภาษิตไทย
ตาบอดได้แว่น

สำนวนสุภาษิตไทย

"ตาบอดได้แว่น"
หมายถึง  คนที่ได้สิ่งของซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ตน