11 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "ขมิ้นกับปูน"

สำนวนสุภาษิตไทย
ขมิ้นกับปูน

สำนวนสุภาษิตไทย

"ขมิ้นกับปูน"
หมายถึง  ชอบทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอเมื่ออยู่ใกล้กัน  ไม่ถูกกัน