11 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "ขิงก็รา ข่าก็แรง"

สำนวนสุภาษิตไทย
ขิงก็รา ข่าก็แรง

สำนวนสุภาษิตไทย

"ขิงก็รา ข่าก็แรง"
หมายถึง  ต่างก็จัดจ้านพอๆกัน  ต่างก็มีอารมณ์ร้อนพอๆกัน  ต่างไม่ยอมลดละ