11 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "เขียนเสือให้วัวกลัว"

สำนวนสุภาษิตไทย
เขียนเสือให้วัวกลัว

สำนวนสุภาษิตไทย

"เขียนเสือให้วัวกลัว"
หมายถึง  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม