11 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "เข็นครกขึ้นภูเขา"

สำนวนสุภาษิตไทย
เข็นครกขึ้นภูเขา

สำนวนสุภาษิตไทย

"เข็นครกขึ้นภูเขา"
หมายถึง  ทำงานที่ยากเกินความสามารถของตนเอง