16 ก.พ. 2556

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย "ก้นต้องไปหาล่อง"

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย          ก้นต้องไปหาล่อง

          เมื่อต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใด  ก็ต้องขวนขวายไปพบผู้นั้น
          ล่องเป็นช่องที่พื้นเรือนซึ่งทำไว้สำหรับทิ้งสิ่งของลงไป  คนสมัยก่อนจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงไปทางช่องนี้ด้วย  ก้นในที่นี้หมายถึงก้นของผู้ที่ต้องการขับถ่าย
          สำนวนนี้บางทีกล่าวต่อไปว่า  "ก้นต้องไปหาล่อง  ไม่ใช่ล่องไปหาก้น"


          ตัวอย่าง
          "บ่นอยู่ได้ว่าตกงาน  ไม่มีงานทำ  แต่แกก็ไม่เคยออกไปหางาน  จะคอยให้งานวิ่งมาหาหรือยังไง  ก้นต้องไปหาล่อง  นะเพื่อน"