13 ก.ย. 2555

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย "กบในกะลาครอบ"

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย

กบในกะลา
กบในกะลาครอบ

          กบในกะลาครอบ

          คนที่ขาดวิสัยทัศน์  มองเห็นแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเท่านั้น
          เปรียบเทียบกบที่อยู่ใต้กะลาครอบสามารถมองเห็นเฉพาะสิ่งที่อยู่ใต้กะลาเท่านั้น


          ตัวอย่าง
          "เธออยู่แต่ในบ้าน  ทีวีก็ไม่ดู  หนังสือพิมพ์ก็ไม่ชอบอ่าน  เหมือนกบในกะลาครอบ"