14 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "รักพี่เสียดายน้อง"

สำนวนสุภาษิตไทย
รักพี่เสียดายน้อง

สำนวนสุภาษิตไทย

"รักพี่เสียดายน้อง"
หมายถึง  ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอย่างไหนดี