18 เม.ย. 2556

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย "กบเลือกนาย"

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย

กบเลือกนาย
กบเลือกนาย

          กบเลือกนาย

          คนช่างเลือก  เลือกจนตัวเองเดือดร้อน
          สำนวนนี้มาจากนิทานอีสปเรื่อง  กบเลือกนาย  ซึ่งเล่าว่า  กบขอให้เทวดาส่งนายลงมาให้  เทวดาส่งขอนไม้ลงมา  แต่กบเลือกมาก  เทวดาจึงส่งนกกระสาซึ่งชอบกินกบลงมาให้  นกกระสาจึงกินกบจนหมด


          ตัวอย่าง
          "ลูกจ้างของฉันเป็นกบเลือกนาย  ลาออกไปเพราะทนงานหนักไม่ไหว  ไม่ทันนานขอกลับมาทำงานด้วยอีก  บอกว่านายจ้างคนใหม่ใช้งานหนักยิ่งกว่า"