4 เม.ย. 2556

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย "ก้นหม้อไม่ทันดำ"

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย           ก้นหม้อไม่ทันดำ

           อยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่นานก็ทะเลาะวิวาทหรือหย่าร้างกัน
           คนสมัยก่อนใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มอาหาร  จึงมีเขม่าจับก้นหม้อ  คู่สามีภรรยาที่เพิ่งตั้งครอบครัวได้ไม่นาน  ก้นหม้อมักไม่ทันมีเขม่าจับ           ตัวอย่าง
               อยู่ด้วยกันก้นหม้อไม่ทันดำ         หรือมาทำเฉินฉุกสนุกจ้าน
           จะใคร่ถองสองศอกให้ออกคลาน จะว่าขานอย่างไรก็ว่ามา
(ไชยเชษฐ์  ตอน  ท้าวสิงหลต่อว่าพระไชยเชษฐ์)

           "สามีภรรยาคู่นี้อยู่กินกันก้นหม้อไม่ทันดำ  ก็หย่ากันเสียแล้ว"