14 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "ยื่นหมูยื่นแมว"

สำนวนสุภาษิตไทย
ยื่นหมูยื่นแมว

สำนวนสุภาษิตไทย

"ยื่นหมูยื่นแมว"
หมายถึง  แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน