13 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "มาเหนือเมฆ"

สำนวนสุภาษิตไทย
มาเหนือเมฆ

สำนวนสุภาษิตไทย

"มาเหนือเมฆ"
หมายถึง  มีความคิดหรือชั้นเชิงเหนือผู้อื่น  มาหรือปรากฏขึ้นโดยไม่คาดหมาย