15 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "หน้าไหว้หลังหลอก"

สำนวนสุภาษิตไทย
หน้าไหว้หลังหลอก

สำนวนสุภาษิตไทย

"หน้าไหว้หลังหลอก"
หมายถึง  ต่อหน้าทำอย่างหนึ่ง  ลับหลังทำอีกอย่าง