15 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "เหยียบเรือสองแคม"

สำนวนสุภาษิตไทย
เหยียบเรือสองแคม

สำนวนสุภาษิตไทย

"เหยียบเรือสองแคม"
หมายถึง  เป็นพวกทั้งสองฝ่ายอย่างมีเล่ห์เหลี่ยม