11 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "ตาเล็กตาน้อย"

สำนวนสุภาษิตไทย
ตาเล็กตาน้อย

สำนวนสุภาษิตไทย

"ตาเล็กตาน้อย"
หมายถึง  ตาที่แสดงอาการว่าชอบพอรักใคร่  เป็นการทอดไมตรีในทางชู้สาว