11 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ"

สำนวนสุภาษิตไทย
ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

สำนวนสุภาษิตไทย

"ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ"
หมายถึง  เสียของโดยไม่ได้ประโยชน์กลับคืนมา