13 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "น้ำตาลใกล้มด ใครจะอดได้"

สำนวนสุภาษิตไทย
น้ำตาลใกล้มด ใครจะอดได้

สำนวนสุภาษิตไทย

"น้ำตาลใกล้มด ใครจะอดได้"
หมายถึง  ชายหญิงที่ใกล้ชิดกันมากย่อมห้ามใจไม่ให้รักกันได้ยาก