13 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ"

สำนวนสุภาษิตไทย
น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนสุภาษิตไทย

"น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ"
หมายถึง  เป็นคำพูดเชิงเตือนสติ  ว่าอย่าขัดขวางคนที่กำลังโกรธ