13 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น"

สำนวนสุภาษิตไทย
พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น

สำนวนสุภาษิตไทย

"พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น"
หมายถึง  พบหญิงที่ต้องใจเมื่อยามแก่