15 พ.ย. 2555

นิทานอีสปพร้อมภาพประกอบเรื่อง "กบเลือกนาย"

กบเลือกนาย

กบเลือกนาย
กบเลือกนาย

          กบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงกว้างอย่างสงบสุขมาช้านาน  วันหนึ่ง  พวกกบจึงปรึกษากันว่าน่าจะหาเจ้านายมาปกครองดูแลพวกตน  จึงพากันร้องขอต่อเทวดา

          เทวดาก็ส่งท่อนซุงใหญ่ลงมากลางบึง  ตูม!  พวกกบต่างตื่นเต้นดีใจพากันมาห้อมล้อม
          นานวันเข้า  พวกกบก็รู้สึกเบื่อเจ้านายท่อนซุงที่ได้แต่ลอยนิ่งๆ ให้เกาะอาศัยเท่านั้น  จึงวิงวอนกับเทวดาใหม่อีกครั้งว่า
          "โปรดส่งเจ้านายที่เก่งกว่านี้มาให้พวกเราด้วยเถิด"
          เทวดาจึงส่งนกกระสาลงมา  นกกระสาก็ไล่จิกกบกินทุกวันจนร่อยหรอ  พวกกบที่เหลือต่างหวาดกลัวพากันอ้อนวอนเทวดาอีกครั้ง  แต่เทวดากลับตวาดว่า
          "พวกเจ้านี่ไม่รู้จักพอ  จงทนอยู่กับเจ้านายที่พวกเจ้าอยากได้ต่อไปเถอะ"
          ในที่สุด  นกกระสาก็จับกบกินจนหมดบึง

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

          "ความต้องการที่ไม่รู้จักจบสิ้น  อาจก่อผลร้ายในภายหลัง"


ที่มา : 101 เรื่องเอกนิทานอีสป