12 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "ตีงูให้หลังหัก"

สำนวนสุภาษิตไทย
ตีงูให้หลังหัก

สำนวนสุภาษิตไทย

"ตีงูให้หลังหัก"
หมายถึง  กระทำการสิ่งใดแก่ศัตรูโดยไม่เด็ดขาด  จริงจัง  ย่อมจะได้รับผลร้ายในภายหลัง