12 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "ตีตนก่อนไข้"

สำนวนสุภาษิตไทย
ตีตนก่อนไข้

สำนวนสุภาษิตไทย

"ตีตนก่อนไข้"
หมายถึง  หวาดกลัวไปก่อนที่จะมีอันตราย