13 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น"

สำนวนสุภาษิตไทย
นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น

สำนวนสุภาษิตไทย

"นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น"
หมายถึง  ไม่รู้เรื่องรู้ราว  ไม่รู้อีโหน่อีเหน่