14 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง"

สำนวนสุภาษิตไทย
รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

สำนวนสุภาษิตไทย

"รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง"
หมายถึง  ทำไม่ดีหรือทำผิดไปแล้ว  ไม่รับผิดกลับโทษผู้อื่น